• 8. First day in Syabru | Pierwszy dzien w Syabru

20:05


After getting via strikes area in the night, having to pass landslides and rivers Martushka and her local collaborators finally got to the Syabru Bensi village!

Po pokonaniu nocą odcinka trasy zajętej przez strajki, po pokonaniu terenów z obsuwami ziemi, po przedarciu się przez rzeki, Martushka i jej współpracownicy nareszcie dotarli do wioski Syabru Bensi!Martushka glad to be finally in Syabru! 
Marushka zadowolna z dotarcia do Syabru!


Polish Bakery in Nepal in Syabru Bensi and its bakes.
Polska Piekarnia w Nepalu w Syabru Bensi i jej wypieki.

Martushka visited local school and met the principal.
Martushka odwiedziła lokalną szkołę i spotkała się z jej dyrektorem.


Time for shopping! 25 kg of rice to cook Dal Bhat for the children participating in the photography workshop with Martushka. Who doesn't know  Dal Bhat is a traditional Nepali meal consisting of steamed rice Bhat and cooked lentil soup Dal. It is generally eaten twice a day: mid-morning and early evening.


Czas na zakupy. 25 kg ryżu do gotowania Dal Bhat dla dzieci biorących udział w warsztatach. Dla niewtajemniczonych Dal Bhat to tradycyjny nepalski posiłek składający się z gotowanego lub parowanego ryżu, Bhat, oraz zupy z soczewicy, Dal. Jest tu powszechnie spożywany dwa razy dziennie: rano i wczesnym wieczorem.


Photos: Martushka & Kishor  
Zdjęcia: Martushka & Kishor

You Might Also Like

0 comments

Contact

If you like what we are doing, do not hesitate to get in touch! We are always happy to hear from like-minded enthusiastic people!