• 9. Discovering stories of Gosaikunda | Odkrywanie historii Gosaikundy

12:19


It is time to get the ball rolling! First day of the project turned out to be very fruitful! It started with the meeting with teachers in the Syabru school. Martushka explained the idea of the photo-participatory workshop with kids, which goal is to prepare by kids illustrations to the local tale about the holy lake Gosaikunda.

Czas zabrać się do pracy! Pierwszy dzień projektowy minął bardzo owocnie! Zaczął się od spotkania z nauczycielami z lokalnej szkoły w Syabru. Martushka wyjaśniła ideę fotograficznych warsztatów partycypacyjnych z dziećmi. Ich celem będzie zilustrowanie przez dzieci lokalnej opowieści o świętym jeziorze Gosaikunda.In order to hear the local legend, Martushka's team met with the local shaman, called bompo. During the interview he shared two stories about the lake Gosaikunda and about the pilgrimage traditions. One of his stories showed the reasons why people go on the pilgrimage to this holy lake, while the other explained why shamans from the Gole cast do not participate in these pilgrimages at all.


Aby poznać tą lokalną legendę współpracownicy Martushki spotkali się z lokalnym szamanem zwanym bompo. Podczas wywiadu szaman opowiedział historię świętego jeziora Gosaikunda oraz wyjaśnił tradycję pielgrzymowania do niego. Jedna z historii objaśniała, dlaczego ludzie pielgrzymują nad to jezioro, zaś druga  wytłumaczyła, dlaczego szamani z kasty Gole nie biorą udziału w tych pielgrzymkach.
  


Kids, who were selected to participate in the project met with Martushka and her team to have been introduced to the goals and activities of the photo participatory workshop. Instead of 12 kids who were initially selected, 19 kids arrived. Of course all kids were accepted, when it turned out that the local school does not normally provide any kind of art activities. 


Dzieciaki, które zostały wybrane, by wziąć udział w warsztatach fotograficznych spotkały się z Martushką i jej pomocnikami. Przedstawiono im cele projektu. Zamiast 12 planowo wybranych dzieci, na spotkanie przyszło ich aż 19. Oczywiście wszystkie zostały przyjęte, tym bardziej, gdy okazało się, że szkoła normalnie nie organizuje żadnych zajęć artystycznych. Kids have been eagerly working on their first photo assignments. Many of them have never ever had a photo camera in their hands. They all showed a lot enthusiasm and were willing learn new skills as fast as possible.

Dzieci z zapałem wykonywały swoje pierwsze proste zadania fotograficzne. Wiele dzieciaków z nigdy wcześniej nie trzymało aparatu fotograficznego w ręku. Tym bardziej z wielkim entuzjazmem zabrały się do pracy. Dla każdnego z nich to szansa na zdobycie nowych umiejętności.First day is over. It was long and tiring. Now it's time for the project stuff to finally have a dinner.
Pierwszy dzień warsztatowy okazał się długi i męczący. Team Martushki wreszcie zasiadł do kolacji.


Photos: Martushka & Kishor & Nyima
Zdjęcia: Martushka & Kishor & Nyima 

You Might Also Like

0 comments

Contact

If you like what we are doing, do not hesitate to get in touch! We are always happy to hear from like-minded enthusiastic people!