• 11. This is how the Story of Gosaikunda was born | Tak powstaje Historia o Gosaikundzie

07:11


Last week every day in Syabru was full of joy, new creative attempts and hard work. Martushka, her collaborators and local kids have been working really hard to prepare illustration for Story of Gosaikunda. Everyone is having a lot f fun, too! Here preparation for another day of photo session.

Przez ostatni tydzień każdy dzień w Syabru przepełniony był radością, nowymi twórczymi próbami, oraz ciężką pracą. Martushka, jej współpracownicy oraz lokalne dzieciaki pracowały wytrwale nad ilustracjami do legendy o świętym jeziorze Gosaikunda. Wszyscy świetnie się przy tym bawili! Tutaj przygotowania do kolejnego dnia zdjęciowego!

Learning new photo skills and how to take action pictures!
Nauka nowych umiejętności fotografcznych & jak wykonać fajne fotki action!

 
Every day kids have been showing new talents!
Z dnia na dzień dzieci ujawniają kolejne talenty!After hard working day everyone has been eagerly eating Dal Bhat .
Po pracowitym dni wszyscy ochoczo jedzą Dal Bhat.Currently Martushka is working with 27 children. Ufff everyone wants to join in!
Obecnie Martushka pracuje z 27 dziećmi. Ufff każdy chce wziąć udział w projekcie!

 

Photos: Martushka, Nyima & kids of Syabru Bensi
Zdjęcia: Martushka, Nyima & dzieciaki z Syabru Bensi

You Might Also Like

0 comments

Contact

If you like what we are doing, do not hesitate to get in touch! We are always happy to hear from like-minded enthusiastic people!